Spory sądowe

Proces (Kraków) – sprawa w sądzie.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

+ 48 604 217 780

reprezentacja w postępowaniach cywilnych i rodzinnych

mediacje i postępowanie pojednawcze

sporządzanie pism procesowych, w tym środków odwoławczych

udział w rozprawach

egzekucja orzeczeń sądowych

Sprawy sądowe – czego mogą dotyczyć?

Spory sądowe dotyczyć mogą wszystkich spraw, których nie udało się zakończyć polubownie bądź w drodze mediacji, a chcemy uzyskać korzystne dla siebie rozwiązanie, tj. np. wyegzekwować należność od dłużnika, rozwieść się lub uzyskać odszkodowanie. Wyrok wydany przez sąd podlega realizacji w postępowaniu egzekucyjnym, co oznacza, że mając go, możemy skutecznie ściągnąć należność lub domagać się od drugiej strony określonego zachowania (np. przestrzegania ustalonych przez sąd kontaktów z dziećmi itp.).

Reprezentacja w postępowaniu przed sądem

Głównym zadaniem radcy prawnego lub adwokata w postępowaniu sądowym jest należyta reprezentacja Klienta i zadbanie o jego interesy na każdym etapie procesu. Reprezentacja taka obejmuje zarówno uczestnictwo w rozprawach (słuchanie Klienta, świadków, składanie stosownych wniosków do protokołu rozprawy), jak i sporządzanie wszelkich wymaganych w toku sprawy pism procesowych (w tym odpowiedzi na pisma drugiej strony). Pełnomocnik dba o właściwy przebieg postępowania, wcześniej zaś opracowuje i ustala z Klientem taktykę procesową, pomaga też przygotować się np. do przesłuchania, co z kolei pomaga Klientowi zmniejszyć stres z tym związany.

Proces sądowy – ile trwa?

Pełnomocnik – w uzgodnieniu z Klientem – „kieruje” procesem na każdym etapie postępowania. Wskazuje najkorzystniejsze rozwiązania procesowe, reaguje na bieżąco na działania przeciwnika procesowego, pilnuje terminów sądowych, ustala strategię procesową i czuwa nad przebiegiem całego postępowania. Pełnomocnik omawia z Klientem każdy etap postępowania i na bieżąco informuje go o działaniach w sprawie. Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika obejmuje też często pomoc „pozaprawną”, szczególnie w tak delikatnych sprawach, jak np. sprawy rozwodowe czy odszkodowawcze (szczególnie te związane z wystąpieniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź śmiercią kogoś bliskiego). Sprawy takie dotykają często kwestii związanych z psychologią, a samo postępowanie wymaga wyczucia – i wczucia się w często złożoną i skomplikowaną sytuację Klienta.

Postępowanie sądowe – ile kosztuje sprawa w sądzie?

Opłaty sądowe w sprawach o zapłatę uregulowane są w ustawie o kosztach sądowych i zależą od rodzaju sprawy oraz wysokości kwoty, o jaką występujemy do sądu. W sprawach, w których Klient nie ma środków na pokrycie opłaty, możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. W trakcie trwania procesu mogą też dojść dodatkowe opłaty, gdy np. konieczne jest sporządzenie opinii biegłych (co jest regułą np. w sprawach odszkodowawczych) bądź uzyskanie opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (w przypadku spraw rozwodowych).

Spory sądowe – realizacja orzeczeń

Wyrok lub nakaz w postępowaniu przed sądem kończy wprawdzie samo postępowanie sądowe, w praktyce jednak często konieczne okazuje się skierowanie danej sprawy do komornika. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy druga strona nie chce zrealizować wyroku, tj. np. nie chce w dalszym ciągu zapłacić nam kwoty, na którą opiewa wyrok. W takiej sytuacji pomoc profesjonalnego pełnomocnika obejmuje również postępowanie egzekucyjne i realne odzyskanie konkretnej należności lub wykonanie wyroku w inny sposób (jeśli dotyczy np. kontaktu z dziećmi).

Stronę wyszukiwano po słowach:

Spory sądowe kraków postępowanie przed sądem kraków pozew o zapłatę kraków sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty kraków mediacje i postępowanie pojednawcze kraków przedsądowe wezwanie do zapłaty prawnik kraków postępowanie polubowne adwokat kraków pozew o zapłatę radca prawny kraków sporządzanie pism procesowych adwokat kraków prawnik procesowy Kraków postępowanie sądowe

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Włodarczyk

Al. Dembowskiego 9/76, 30-540 Kraków

kancelaria@jwlodarczyk-radca.pl

NIP: 6792770603

REGON: 121184041

+ 48 604 217 780

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia końcowego. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej.