Odszkodowania

Odszkodowania (Kraków) – sprawa odszkodowawcza

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

+ 48 604 217 780

wypadki komunikacyjne

wypadki przy pracy

błędy medyczne

szkody majątkowe

naruszenie dóbr osobistych

Odszkodowania – w jakich sytuacjach?

Sprawy odszkodowawcze obejmują dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu bądź straty osoby bliskiej albo naruszenia innych dóbr osobistych. Doznana szkoda może być zarówno majątkowa (np. koszty leczenia czy koniecznej opieki osób trzecich), jak i niemajątkowa (zadośćuczynienie za doznany ból i krzywdę). Często dana sprawa dotyczy kilku roszczeń jednocześnie, zwłaszcza gdy szkoda i krzywda dotyka różnych aspektów życia, wywołując cierpienia fizyczne i psychiczne oraz pogorszenie stanu majątkowego.

Rodzaje spraw odszkodowawczych

Sprawy odszkodowawcze mogą wynikać z różnych zdarzeń – wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie bądź innych okoliczności powodujących uszczerbek na zdrowiu lub w majątku. Drugą stroną w tego rodzaju sprawach jest zazwyczaj ubezpieczyciel lub szpital, czasem mogą to być również inne podmioty i osoby.

Postępowanie odszkodowawcze – etapy

Dochodzenie roszczeń w sprawach odszkodowawczych zazwyczaj składa się z kilku etapów – pierwszym z nim jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi lub innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za szkodę. Na tym etapie często następuje częściowa wypłata odszkodowania, sprawa taka może też zakończyć się ugodą, bez konieczności kierowania jej na drogę sądową. Jeśli kwota zaproponowana na tym etapie przez drugą stronę jest zbyt niska bądź następuje całkowita odmowa wypłaty odszkodowania, sprawa kierowana jest do sądu.

Sądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Proces sądowy w sprawach odszkodowawczych ma na celu uzyskanie korzystnego dla nas wyroku, który będzie podstawą do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty przez podmiot odpowiedzialny za szkodę. W toku procesu konieczne jest udowodnienie poniesionej szkody majątkowej lub krzywdy związanej z cierpieniem i bólem – najczęściej powołuje się w tym celu biegłych, przesłuchiwani są również świadkowie i strony postępowania. Wszelkie dokumenty mogące być dowodem w sprawie powinny być przedłożone wraz z pozwem, później zaś – np. w razie pojawienia się nowej dokumentacji medycznej – na bieżąco dosyłane do sądu.

Pomoc pełnomocnika, radcy prawnego, adwokata – na czym polega?

Profesjonalny pełnomocnik dba o to, aby na każdym z etapów postępowania – zarówno przesądowego, jak i w sądzie – Klient był należycie reprezentowany i miał pewność, że podejmowane działania zmierzają do zakończenia sprawy satysfakcjonującą dla niego kwotą. Należy pamiętać, że samo sporządzenie pozwu jest dopiero początkiem całego procesu sądowego, natomiast w czasie jego trwania strony mogą wymieniać pisma, do czego czasem też zobowiązywane są przez sąd. Zazwyczaj konieczne jest ustosunkowanie się na piśmie do opinii biegłego lub przesłuchanie go na rozprawie. Reprezentacja przed sądem obejmuje też przesłuchanie Klienta i zawnioskowanych przez niego świadków, jak również świadków drugiej strony.

Sprawy odszkodowawcze – opłaty sądowe

Opłaty sądowe w sprawach odszkodowawczych, podobnie jak w innych rodzajach spraw, uregulowane są w ustawie o kosztach sądowych i zależą od rodzaju sprawy oraz wysokości kwoty, o jaką występujemy do sądu. Jeśli sytuacja finansowa Klienta nie pozwala mu na poniesienie opłat sądowych, możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Jest to szczególnie częste w przypadku poważnych uszczerbków na zdrowiu lub spraw związanych ze śmiercią osoby bliskiej, dochodzone w nich kwoty są bowiem często bardzo wysokie, a co za tym idzie – wzrasta też odpowiednio wysokość opłat w sprawie.

Realizacja wyroków sprawach odszkodowawczych

Korzystny wyrok w sprawie odszkodowawczej umożliwia nam uzyskanie kwoty należnego, tj. zasądzonego przez sąd, roszczenia odszkodowawczego. Gdy drugą stroną w sporze jest ubezpieczyciel, realizacja wyroku jest zazwyczaj łatwiejsza, na ogół bowiem obywa się bez kierowania sprawy do komornika i wszczynania postępowania egzekucyjnego. Jeśli wyrok zostanie zaskarżony, to odbywa się jeszcze dodatkowo rozprawa w sądzie odwoławczym i dopiero po niej możliwa jest wypłata kwot zasądzonych wyrokiem. Uczestnictwo w takiej rozprawie oraz czuwanie nad właściwym zrealizowaniem wyroku jest również rolą profesjonalnego pełnomocnika.

Stronę wyszukiwano po słowach:

wypadki komunikacyjne kraków wypadki przy pracy dobry adwokat kraków błędy medyczne kraków prawnik szkody majątkowe kraków prawnik naruszenie dóbr osobistych radca prawny kraków wypadki komunikacyjne adwokat kraków wypadki przy pracy prawnik kraków błędy medyczne prawnik kraków szkody majątkowe adwokat kraków naruszenie dóbr osobistych kraków prawnik

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Włodarczyk

Al. Dembowskiego 9/76, 30-540 Kraków

kancelaria@jwlodarczyk-radca.pl

NIP: 6792770603

REGON: 121184041

+ 48 604 217 780

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia końcowego. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej.